Te bekijken met elke browser

This site is best viewed from a comfortable chair with a cup of (Java) coffee

Om de pagina's van mijn website te kunnen bekijken, is alleen nodig dat je browser met tabellen en heel elementair JavaScript overweg kan (mijn klaverjas-programma kan echt niet zonder).
HTML is dan ook uitgevonden om Internet pagina's leesbaar te houden op diverse computersystemen (Windows, Linux en Mac/Apple).
Helaas lukt dat steeds minder.
Bekijk daarom je website eens met een andere browser, of vraag een bekende dat te doen.

De tekens op deze pagina zijn probleemloos te gebruiken. Let er verder op dat de symbolen &, >, < en " een aparte betekenis hebben binnen HTML.
&amp; = & &euro; = € &micro; = µ
&gt; = > &pound; = £ &para; = ¶
&lt; = < &yen; = ¥ &sect; = §
&quot; = " &curren; = ¤ &deg; = °
&pi; = π &cent; = ¢ &plusmn; = ±
 
&nbsp; =   (non braking space)
&copy; = © &reg; = ® <sup>TM</sup> = TM
O(<sup>1</sup>D) = O(1D) CH<sub>2</sub>O = CH2O
&szlig; = ß &aelig; = æ &ccedil; = ç
 
&Aacute; = Á &Acirc; = Â &Agrave; = À &Atilde; = Ã &Auml; = Ä &Aring; = Å
&aacute; = á &acirc; = â &agrave; = à &atilde; = ã &auml; = ä &aring; = å
&Eacute; = É &Ecirc; = Ê &Egrave; = È   &Euml; = Ë  
&eacute; = é &ecirc; = ê &egrave; = è   &euml; = ë  
&Iacute; = Í &Icirc; = Î &Igrave; = Ì   &Iuml; = Ï  
&iacute; = í &icirc; = î &igrave; = ì   &iuml; = ï  
    &Ntilde; = Ñ   
    &ntilde; = ñ   
&Oacute; = Ó &Ocirc; = Ô &Ograve; = Ò &Otilde; = Õ &Ouml; = Ö &Oslash; = Ø
&oacute; = ó &ocirc; = ô &ograve; = ò &otilde; = õ &ouml; = ö &oslash; = ø
&Uacute; = Ú &Ucirc; = Û &Ugrave; = Ù   &Uuml; = Ü  
&uacute; = ú &ucirc; = û &ugrave; = ù   &uuml; = ü  
&Yacute; = Ý     &Yuml; = Ÿ  
&yacute; = ý     &yuml; = ÿ  
 
mail-me homepage klaverjassen sport d.d. 20 mei 2006